Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

ZPPM LEWIATAN poleca studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym”.

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN poleca studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym”.

Oferta stworzona została specjalnie z myślą o nauczycielach szkół ponadgimnazjalnych drugiej kwalifikacji w zawodzie „Technik przemysłu mody”, jak również skierowana jest do przedsiębiorców branży modowej i odzieżowej.

Opis i założenia studiów

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku edukacyjnego i przemysłu sektora odzieżowego, w którym zmieniające się systemy zarządzania i marketingu oraz rozwój nowych technologii materiałowych i produkcyjnych wymagają nowych umiejętności, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych przygotowała specjalistyczne studia podyplomowe:

„Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym”.

Oferta stworzona została specjalnie z myślą o nauczycielach szkół ponadgimnazjalnych drugiej kwalifikacji w zawodzie „Technik przesyłu mody”, jak również skierowana jest do przedsiębiorców branży modowej i odzieżowej.
Studia mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania w firmach związanych z branżą modową. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu: działania rynków modowych w kraju i zagranicą, nowoczesnych technik marketingowych, innowacyjnych metod reklamy i sprzedaży wyrobów odzieżowych, jak też z zasadami kreowania i zarzadzania marką modową. Zostanie także zapoznany z metodami aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej. Dodatkowo pozna współczesne metody projektowania i konstrukcji ubiorów stosowane w procesach przygotowania produkcji wyrobów odzieżowych, w tym innowacyjne systemy CAD/CAM oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałoznawstwa odzieżowego i technologii wytwarzania ubiorów.
Patronat na studiami podyplomowymi objął Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN.

 

 

– termin rozpoczęcia studiów wrzesień 2016

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Czas trwania studiów: 3 semestry
Koszt 1300 zł / semestr
Kontakt: marzena.klis@wst.com.pl